• Tiêu đề slider
  • Tiêu đề slider
  • Tiêu đề slider
 [email protected]   Hotline: 028 7106 6000
dat ve vna

Vietnam Airlines khuyến mãi - Mùa thu vàng nội địa

KYTENMAILcopycopy zps85a236af

VIETNAM AIRLINE KHUYẾN MÃI

MÙA THU VÀNG NỘI ĐỊA 2015

=> GIÁ 1 CHIỀU XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI

 
Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn khởi hành
Hà Nội Chu Lai 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Hà Nội Điện Biên Phủ 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/06/15-30/12/15
03/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Hà Nội Đồng Hới 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Hà Nội Vinh 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Hà Nội Đà Nẵng 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-07/02/16
13/02/16-31/03/16
Hà Nội Huế 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Hà Nội Quy Nhơn 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Hà Nội Buôn Ma Thuột 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Hà Nội Đà Lạt 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-07/02/16
13/02/16-31/03/16
Hà Nội Tuy Hòa 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 999.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Hà Nội Nha Trang 999.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-07/02/16
13/02/16-31/03/16
Hà Nội Phú Quốc 999.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-07/02/16
13/02/16-31/03/16
Hà Nội Cần Thơ 999.000VND 16/08/15-28/08/15
04/06/15-30/12/15
03/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16

=> GIÁ 1 CHIỀU XUẤT PHÁT TỪ HỒ CHÍ MINH

Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn khởi hành
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 333.000VND 16/08/15-28/08/16
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
11/02/15-31/03/15
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 333.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 333.000VND 16/08/15-28/08/16
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
11/02/15-31/03/15
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 333.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-07/02/16
13/02/16-31/03/16
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 666.000VND 16/08/15-28/08/16
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
11/02/15-31/03/15
Tp. Hồ Chí Minh Huế 666.000VND 16/08/15-28/08/16
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
11/02/15-31/03/15
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 666.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 999.000VND 16/08/15-28/08/15
04/09/15-30/12/15
03/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16

=> GIÁ 1 CHIỀU XUẤT PHÁT TỪ ĐÀ NẴNG

Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn khởi hành
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Đà Nẵng Vinh 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Đà Nẵng Đà Lạt 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Đà Nẵng Nha Trang 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Đà Nẵng Hải Phòng 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Đà Nẵng Hà Nội 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
16/02/16-31/03/16
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
23/02/16-31/03/16

=> GIÁ 1 CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn khởi hành
Chu Lai Hà Nội 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 333.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
23/02/16-31/03/16
Buôn Ma Thuột Tp. Hồ Chí Minh 333.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 333.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
23/02/16-31/03/16
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 333.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 333.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Vinh Đà Nẵng 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Đà Lạt Đà Nẵng 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Nha Trang Đà Nẵng 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Hải Phòng Đà Nẵng 333.000VND 16/08/15-31/03/16
Điện Biên Phủ Hà Nội 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16
Đồng Hới Hà Nội 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Vinh Hà Nội 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Huế Hà Nội 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Quy Nhơn Hà Nội 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Buôn Ma Thuột Hà Nội 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Đà Lạt Hà Nội 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
16/02/16-31/03/16
Tuy Hoa Hà Nội 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
16/02/16-31/03/16
Huế Tp. Hồ Chí Minh 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
23/02/16-31/03/16
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 666.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-07/02/16
23/02/16-31/03/16
Vinh Buôn Ma Thuột 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Buôn Ma Thuột Vinh 666.000VND 16/08/15-31/03/16
Nha Trang Hà Nội 999.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
16/02/16-31/03/16
Phú Quốc Hà Nội 999.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-09/02/16
16/02/16-31/03/16
Cần Thơ Hà Nội 999.000VND 16/08/15-02/09/15
07/09/15-01/01/16
05/01/16-22/01/16
08/02/16-31/03/16

=> CHỈ ÁP DỤNG TRÊN CÁC SỐ HIỆU CHUYẾN BAY

- - - -
HÀNH TRÌNH SỐ HIỆU CHUYẾN BAY ĐƯỢC ÁP DỤNG
SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG 104/106/130/132
ĐÀ NẴNG - SÀI GÒN 101/105/127/131
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG 161/163/177/179
ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI 182/160/176/178
HÀ NỘI - SÀI GÒN 223/227/249/273/277
SÀI GÒN - HÀ NỘI 220/224/244/270/278
ĐÀ NẴNG - VINH 1020
VINH - ĐÀ NẴNG 1021
ĐÀ NẴNG - BUÔN MA THUỘT 1021
BUÔN MA THUỘT - ĐÀ NẴNG 1020
VINH - BUÔN MA THUỘT 1021
BUÔN MA THUỘT - VINH 1020
SÀI GÒN - HẢI PHÒNG 1188
HẢI PHÒNG - SÀI GÒN 1189
SÀI GÒN - THANH HÓA 1270
THANH HÓA - SÀI GÒN 1271
HÀ NỘI - CẦN THƠ 1201
CẦN THƠ - HÀ NỘI 1200
HÀ NỘI - PHÚ QUỐC 1233
PHÚ QUỐC - HÀ NỘI 1232
SÀI GÒN - VINH 1262/1266
VINH - SÀI GÒN 1263/1267
SÀI GÒN - HUẾ 1370/1376
HUẾ - SÀI GÒN 1371/1377
SÀI GÒN - NHA TRANG 1362/1364
NHA TRANG - SÀI GÒN 1363/1365
SÀI GÒN - ĐÀ LẠT 1382
ĐÀ LẠT - SÀI GÒN 1381
SÀI GÒN - QUI NHƠN 1392/1396
QUI NHƠN - SÀI GÒN 1393/1397
SÀI GÒN - ĐỒNG HỚI 1400
ĐỒNG HỚI - SÀI GÒN 1401
SÀI GÒN - BUÔN MA THUỘT 1412/1416
BUÔN MA THUỘT - SÀI GÒN 1413/1417
HÀ NỘI - HUẾ 1545
HUẾ - HÀ NỘI 1544
HÀ NỘI - NHA TRANG 1553/1561
NHA TRANG - HÀ NỘI 1552/1560
HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI 1591
ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI 1590
HÀ NỘI - CHU LAI 1641
CHU LAI - HÀ NỘI 1640
HÀ NỘI - QUI NHƠN 1621
QUI NHƠN - HÀ NỘI 1620
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT 1565
ĐÀ LẠT - HÀ NỘI 1564
HÀ NỘI - TUY HÒA 1651
TUY HÒA - HÀ NỘI 1650
ĐÀ NẴNG - HẢI PHÒNG 1672
HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG 1673
HÀ NỘI -BUÔN MA THUỘT 1601
BUÔN MA THUỘT - HÀ NỘI 1600
HÀ NỘI - VINH 1715
VINH - HÀ NỘI 1714
HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN 1704
ĐIỆN BIÊN - HÀ NỘI 1705
SÀI GÒN - PHÚ QUỐC 1827
PHÚ QUỐC - SÀI GÒN 1826
ĐÀ NẴNG - ĐÀ LẠT 1955
ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG 1954
ĐÀ NẴNG - NHA TRANG 1943
NHA TRANG - ĐÀ NẴNG 1942


+ Thời gian mở bán : 12/08/2015 đến 26/08/2015

+ Áp dụng đối với các mức giá hạng A theo bộ điều kiện bắt đầu từ 01/04/2015 ( Chỉ giữ được 12 tiếng từ khi khởi tạo đặt chỗ)

* Thanh toán gói sản phẩm bằng Việt Nam Đồng.

* Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.

* Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

=> Hãy liên hệ ngay với Tân Phi Vân để được hỗ trợ tốt nhất


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI VÂN
443- 445 HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM 
Số điện thoại: 08 399 18420 ( 20 line ) 

Chi Nhánh: 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú 
Điện thoại: 08.38606000 - Hotline: 0932000302

Nếu có bất kì câu hỏi nào quý khách vui lòng
Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 08 399 18420 ( 20 line ) 
Hoặc qua hộp thư [email protected]

  Hotline: 0945 404010

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây