Chào Hè Vietnam Airlines 2017


  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

Từ

Đến

Giá vé một chiều

Thời gian bay

Hà Nội

Chu Lai

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Hà Nội

Quy Nhơn

399.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Hà Nội

Đà Nẵng

399.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Hà Nội

Pleiku

399.000VND

01/04/17-31/10/17

Hà Nội

Huế

499.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Hà Nội

Vinh

599.000VND

01/04/17-31/10/17

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

599.000VND

01/04/17-31/10/17

Hà Nội

Đà Lạt

699.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/17-14/06/17
16/08/17-31/10/17

Hà Nội

Nha Trang

799.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Hà Nội

Phú Quốc

799.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Hà Nội

Cần Thơ

799.000VND

01/04/17-31/10/17  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Từ

Đến

Giá vé một chiều

Thời gian bay

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

299.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

299.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Pleiku

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

299.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

399.000VND

01/04/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

399.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

399.000VND

01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

699.000VND

01/04/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

699.000VND

01/04/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

699.000VND

01/04/17-31/10/17

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

799.000VND

01/04/17-14/06/17
16/08/16-31/10/17  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

Từ

Đến

Giá vé một chiều

Thời gian bay

Đà Nẵng

Hải Phòng

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Đà Nẵng

Hà Nội

399.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Đà Nẵng

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Đà Nẵng

Buôn Ma Thuột

499.000VND

01/04/17-31/10/17

Đà Nẵng

Đà Lạt

499.000VND

01/04/17-31/10/17

Đà Nẵng

Nha Trang

499.000VND

01/04/17-31/10/17

Đà Nẵng

Pleiku

499.000VND

01/04/17-31/10/17  GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

Từ

Đến

Giá vé một chiều

Thời gian bay

Hải Phòng

Đà Nẵng

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Đà Lạt

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Quy Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Pleiku

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Buôn Mê Thuột

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Phú Quốc

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Nha Trang

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Chu Lai

Hà Nội

299.000VND

01/04/17-31/10/17

Đồng Hới

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/17-31/10/17

Huế

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Quy Nhơn

Hà Nội

399.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Pleiku

Hà Nội

399.000VND

01/04/17-31/10/17

Buôn Ma Thuột

Đà Nẵng

499.000VND

01/04/17-31/10/17

Đà Lạt

Đà Nẵng

499.000VND

01/04/17-31/10/17

Nha Trang

Đà Nẵng

499.000VND

01/04/17-31/10/17

Pleiku

Đà Nẵng

499.000VND

01/04/17-31/10/17

Vinh

Hà Nội

599.000VND

01/04/17-31/10/17

Huế

Hà Nội

499.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Buôn Ma Thuột

Hà Nội

599.000VND

01/04/17-31/10/17

Đà Lạt

Hà Nội

699.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Hải Phòng

Tp. Hồ Chí Minh

699.000VND

01/04/17-31/10/17

Vinh

Tp. Hồ Chí Minh

699.000VND

01/04/17-31/10/17

Thanh Hóa

Tp. Hồ Chí Minh

699.000VND

01/04/17-31/10/17

Nha Trang

Hà Nội

799.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Phú Quốc

Hà Nội

799.000VND

01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17

Cần Thơ

Hà Nội

799.000VND

01/04/17-31/10/17

+ LƯU Ý: CÁC SỐ HIỆU CHUYẾN BAY KHÔNG ÁP DỤNG
- Không áp dụng trên các chuyến bay có số hiệu: từ VN4000 đến VN4999, từ VN8000 đến VN8999 và:

Chặng bay

Chuyến bay không áp dụng (VN)

Sài Gòn – Nha Trang

VN1342, VN1344, VN1346

Nha Trang – Sài Gòn

VN1355, VN1363

Sài Gòn – Phú Quốc

VN1813, VN1815, VN1817

Phú Quốc – Sài Gòn

VN1816, VN1818, VN1820

Sài Gòn – Đà Nẵng

VN112, VN116, VN120, VN122

Đà Nẵng – Sài Gòn

VN123, VN125, VN127, VN129, VN131, VN133

Sài Gòn – Huế

VN1372, VN1374

Huế – Sài Gòn

VN1373, VN1375

Sài Gòn – Hải Phòng

VN1186

Hải Phòng – Sài Gòn

VN1187

Sài Gòn – Vinh

VN1264

Vinh – Sài Gòn

VN1265, VN1267

Hà Nội – Sài Gòn

VN223, VN225, VN227, VN229, VN231, VN247, VN249, VN253, VN257, VN269

Sài Gòn – Hà Nội

VN220, VN224, VN226, VN228, VN230, VN232, VN248, VN252, VN256, VN262

Hà Nội – Nha Trang

VN1557

Nha Trang – Hà Nội

VN1558

Hà Nội – Đà Nẵng

VN163, VN165, VN185

Đà Nẵng – Hà Nội

VN176, VN182, VN184

Hà Nội – Huế

VN1541, VN1545

Huế - Hà Nội

VN1542

+ THỜI GIAN KHÔNG ÁP DỤNG:

Từ

Đến

Giai đoạn không áp dụng

Hà Nội

Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc

06/04/2017 – 08/04/2017

27/04/2017 – 01/05/2017

26/05/2017 – 13/08/2017

31/08/2017 – 02/09/2017

Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc

Hà Nội

08/04/2017 – 10/04/2017

29/04/2017 – 03/05/2017

28/05/2017 – 15/08/2017

01/09/2017 – 03/09/2017

Sài Gòn

Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế

06/04/2017 – 08/04/2017

27/04/2017 – 01/05/2017

26/05/2017 – 13/08/2017

31/08/2017 – 02/09/2017

Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế

Sài Gòn

08/04/2017 – 10/04/2017

29/04/2017 – 03/05/2017

28/05/2017 – 15/08/2017

01/09/2017 – 03/09/2017

Hà Nội

Sài Gòn

15/06/2017 – 15/08/2017

Sài Gòn

Hà Nội

15/06/2017 – 15/08/2017


=> ÁP DỤNG CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHỞI HÀNH TỪ NGÀY : 01/04/2017 – 31/10/2017
=> HIỆU LỰC XUẤT VÉ: 13/03/2017 – 26/03/2017

 

* Giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.

* Thanh toán gói sản phẩm bằng Việt Nam Đồng.

* Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.

* Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

=> Hãy liên hệ ngay với Tân Phi Vân để được hỗ trợ tốt nhất

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI VÂN
443- 445 HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM 
Số điện thoại: 08 399 18420 ( 20 line ) 

Chi Nhánh: 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú 
Điện thoại: 08.38606000 - Hotline: 0932000302

 

Nếu có bất kì câu hỏi nào quý khách vui lòng
Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 08 399 18420 ( 20 line )
Hoặc qua hộp thư tanphivan@gmail.com

 
  Hotline: 0945 404010