VIETNAM AIRLINES :

MÙA THU VÀNG 2017

* GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

Từ

Đến

Giá một chiều

Thời gian bay

Hà Nội

Chu Lai

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Hà Nội

Đồng Hới

299.000VND

15/08/17-28/01/18

Hà Nội

Quy Nhơn

499.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-31/01/18

Hà Nội

Đà Nẵng

399.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-31/01/18

Hà Nội

Pleiku

399.000VND

15/08/17-31/01/18

Hà Nội

Huế

399.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-31/01/18

Hà Nội

Vinh

599.000VND

15/08/17-28/01/18

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

699.000VND

15/08/17-31/01/18

Hà Nội

Đà Lạt

699.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-31/01/18

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

15/08/17-31/01/18

Hà Nội

Nha Trang

699.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-31/01/18

Hà Nội

Phú Quốc

799.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-31/01/18

Hà Nội

Cần Thơ

799.000VND

15/08/17-31/01/18

  *GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Từ

Đến

Giá một chiều

Thời gian bay

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

299.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

399.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

299.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Pleiku

299.000VND

15/08/17-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

299.000VND

15/08/17-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

299.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-31/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

499.000VND

15/08/17-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

399.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

399.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

799.000VND

15/08/17-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

799.000VND

15/08/17-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

699.000VND

15/08/17-28/01/18

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

799.000VND

15/08/17-28/01/18

 *GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

Từ

Đến

Giá một chiều

Thời gian bay

Đà Nẵng

Hải Phòng

399.000VND

15/08/17-31/01/18

Đà Nẵng

Hà Nội

399.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Đà Nẵng

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Đà Nẵng

Buôn Ma Thuột

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Đà Nẵng

Đà Lạt

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Đà Nẵng

Nha Trang

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Đà Nẵng

Pleiku

499.000VND

15/08/17-31/01/18

  *GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

Từ

Đến

Giá một chiều

Thời gian bay

Đồng Hới

Hà Nội

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Hải Phòng

Đà Nẵng

399.000VND

15/08/17-31/01/18

Đà Lạt

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Quy Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Pleiku

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Buôn Mê Thuột

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Phú Quốc

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Nha Trang

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Chu Lai

Hà Nội

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Đồng Hới

Tp. Hồ Chí Minh

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Huế

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Quy Nhơn

Hà Nội

499.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Pleiku

Hà Nội

399.000VND

15/08/17-28/01/18

Buôn Ma Thuột

Đà Nẵng

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Đà Lạt

Đà Nẵng

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Nha Trang

Đà Nẵng

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Pleiku

Đà Nẵng

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Vinh

Hà Nội

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Huế

Hà Nội

399.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Buôn Ma Thuột

Hà Nội

699.000VND

15/08/17-31/01/18

Đà Lạt

Hà Nội

699.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Hải Phòng

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

15/08/17-31/01/18

Vinh

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

15/08/17-31/01/18

Thanh Hóa

Tp. Hồ Chí Minh

699.000VND

15/08/17-31/01/18

Nha Trang

Hà Nội

699.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Phú Quốc

Hà Nội

799.000VND

15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18

Cần Thơ

Hà Nội

799.000VND

15/08/17-28/01/18

GIỚI HẠN CHUYẾN BAY ÁP DỤNG

 

* Thời gian không áp dụng các chuyến bay liên doanh số hiệu chuyến bay từ VN4000 đến VN4999, VN8000 đến VN8999 và các hình trình theo số hiệu chuyến bay sau đây:

Chặng bay
Số hiệu chuyến bay không áp dụng
Hà Nội => Nha Trang
VN1557
Sài Gòn => Nha Trang
VN1344
Nha Trang => Sài Gòn
VN1363/VN1347
Sài Gòn => Phú Quốc
VN1813/VN1815/VN1825
Phú Quốc => Sài Gòn
VN1818/VN1824/VN1826
Hà Nội => Huế
VN1543
Huế => Hà Nội
VN1542
Sài Gòn => Huế
VN1372
Huế => Sài Gòn
VN1373/VN1375
Hà Nội => Đà Nẵng
VN161/VN163/VN165
Đà Nẵng => Hà Nội
VN172/VN174/VN176/VN184
Sài Gòn => Đà Nẵng
VN121/VN116/VN120/VN122
Đà Nẵng => Sài Gòn
VN127/VN129/VN131/VN133
Hà Nội => Sài Gòn
VN223/VN225/VN227/VN229/VN231/VN247/VN249/VN253/VN257
Sài Gòn => Hà Nội

VN220/VN224/VN226/VN228/VN230/VN232/VN248/VN252/VN256/VN258

Sài Gòn => Hải Phòng
VN1186
Hài Phòng => Sài Gòn
VN1185/VN1187
Sài Gòn => Vinh
VN1264
Vinh => Sài Gòn
VN1265

+ Thời gian mở bán :

* Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 15/08/2017 đến 31/08/2017

* Thời gian khởi hành:15/08/2017 đến 31/03/2018

+ Áp dụng đối với mức giá hạng P( giữ chỗ 04 tiếng từ khi khởi tạo đặt chỗ).

* Giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.

* Thanh toán gói sản phẩm bằng Việt Nam Đồng.

* Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.

* Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

=> Hãy liên hệ ngay với Tân Phi Vân để được hỗ trợ tốt nhất

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI VÂN
443- 445 HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM 
Số điện thoại: 028 399 18420 ( 20 line ) 
- 028 710 66000

Chi Nhánh: 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú 
Điện thoại: 028.38606000 - Hotline: 0932000302

 
  Hotline: 0945 404010