Điều kiện giá vé Pacific Airlines

Hạng Phổ thông linh hoạt:

 1. Các hạng đặt chỗ: Y, B, M
 2. Hoàn vé: được phép, phí 500.000 đồng.
 1. Thay đổi vé: miễn phí
 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. No-show – Khách bỏ chuyến: miễn phí (áp dụng thu phí 500.000 đồng trong giai đoạn cao điểm Tết)
  Khách bỏ chuyến là những khách hàng có vé, chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay nhưng yêu cầu hủy chỗ trong khoảng thời gian 3h trước giờ bay hoặc không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay.
 2. Đổi tên: được phép trước ngày bay, phí 360.000 đồng
 3. Chọn chỗ ngồi trước: miễn phí
 4. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ..
 1. Giá vé trẻ em từ 2-< 12 tuổi: bằng 100% giá vé người lớn.
 2. Trẻ em < 2 tuổi không sử dụng chỗ đi cùng người lớn: 100.000 đồng/chặng

Hạng Phổ thông tiêu chuẩn:

 1. Các hạng đặt chỗ: S, H, K, L
 2. Hoàn vé: được phép, phí 500.000 đồng
 1. Thay đổi vé: miễn phí
 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. No-show – Khách bỏ chuyến: thu phí 500.000 đồng
  Khách bỏ chuyến là những khách hàng có vé, chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay nhưng yêu cầu hủy chỗ trong khoảng thời gian 3h trước giờ bay hoặc không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay.
 2. được phép trước ngày bay, phí 360.000 đồng
 3. Chọn chỗ ngồi trước: miễn phí
 4. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.
 1. Giá vé trẻ em từ 2-< 12 tuổi: bằng 100% giá vé người lớn.
 2. Trẻ em < 2 tuổi không sử dụng chỗ đi cùng người lớn: 100.000 đồng/chặng

Hạng Phổ thông tiết kiệm:

 1. Các hạng đặt chỗ: Q, N, R, T, E
 2. Hoàn vé: không được phép
 3. Thay đổi vé: miễn phí
 1. No-show – Khách bỏ chuyến: thu phí 500.000 đồng
  Khách bỏ chuyến là những khách hàng có vé, chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay nhưng yêu cầu hủy chỗ trong khoảng thời gian 3h trước giờ bay hoặc không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay.
 2. Đổi tên: được phép trước ngày bay, phí 360.000 đồng
 3. Chọn chỗ ngồi trước: được phép, tính phí
 4. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ
 1. Giá vé trẻ em từ 2-< 12 tuổi: bằng 100% giá vé người lớn.
 2. Trẻ em < 2 tuổi không sử dụng chỗ đi cùng người lớn: 100.000 đồng/chặng

Hạng Phổ thông Siêu tiết kiệm:

 1. Các hạng đặt chỗ: A, G, P
 2. Hoàn vé: không được phép
 3. Thay đổi khác: được phép
 1. No-show – Khách bỏ chuyến: áp dụng thu phí 500.000 đồng
  Khách bỏ chuyến là những khách hàng có vé, chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay nhưng yêu cầu hủy chỗ trong khoảng thời gian 3h trước giờ bay hoặc không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay.
 2. Đổi tên: không được phép
 3. Chọn chỗ ngồi trước: được phép, tính phí
 4. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ
 1. Giá vé trẻ em từ 2-< 12 tuổi: bằng 100% giá vé người lớn.
 2. Trẻ em < 2 tuổi không sử dụng chỗ đi cùng người lớn: 100.000 đồng/chặng

– Hiệu lực xuất vé áp dụng: đến 30/6/2022

– Kênh bán áp dụng: Phòng vé, đại lý, website và ứng dụng di động của Pacific Airlines và Vietnam Airlines.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *