Quy định vé Vietnam Airlines

Loại giá Hạng đặt chỗ Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Dừng tối đa Hệ số cộng dặm GLP
Thương gia

linh hoạt

J,C Miễn phí Thu phí: 330.000 VNĐ

 

Giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

Thu phí: 330.000 VNĐ

Giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

12 tháng 2.00/dặm
Phổ thông 

linh hoạt

M Miễn phí

Trừ giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

Thu phí: 330.000 VNĐ

Giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

Thu phí: 330.000 VNĐ

Giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

12 tháng 1.00/dặm
Tiết kiệm 

linh hoạt

K,L,

Q,N

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

12 tháng K,L,Q:0.75/dặm

N:0,25/dặm

Tiết kiệm R Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

12 tháng 0,25/dặm
Siêu 

tiết kiệm

U,E,P Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: không cho phép

Không cho phép Không cho phép 12 tháng Không cộng dặm

 

Điều kiện chung

 1. 1. Kết hợp giá:
 • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
 • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau.
 1. 2. Thay đổi/Hoàn vé:
 • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá vé của chặng bay đã sử dụng, khách vẫn phải trả phí hoàn vé.
 1. 3. Phí thay đổi
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. 4. Nâng hạng:
 • Hạng P: chỉ được phép nâng lên hạng E .
 • Hạng U,E: không được phép nâng hạng.
 • Các hạng khác được phép nâng lên hạng trên còn chỗ.
 • Khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *