Quy định vé Vietjet

quy định vé

Điều kiện Skyboss Eco Promo
Đổi tên hành khách – Đổi tên cho cả hành trình

– Miễn phí thay đổi

– Đổi tên cho cả hành trình

– Thu phí thay đổi

– Không được phép
Thay đổi Chuyến bay – Miễn phí thay đổi

– Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

– Thu chênh lệch giá vé(nếu có) – Thu chênh lệch giá vé(nếu có)
Thay đổi Ngày bay – Miễn phí thay đổi

– Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

– Thu chênh lệch giá vé(nếu có) – Thu chênh lệch giá vé(nếu có)
Thay đổi Chặng bay – Miễn phí thay đổi

– Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

– Thu chênh lệch giá vé(nếu có) – Thu chênh lệch giá vé(nếu có)
Điều kiện thay đổi – Đến 48h sau khởi hành – Trước giờ khởi hành 24h – Trước giờ khởi hành 24h
Bảo lưu vé – Bảo lưu giá trị trong vòng 90 ngày – Không được phép – Không được phép
Hoàn vé – Không được phép – Không được phép – Không được phép
Hành lý xách tay 07 kg 07 kg 07 kg
Hành lý ký gửi 30 kg – Phải mua thêm – Phải mua thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *